ALARMA! orde de desaloxo / ALARMA! orden de desalojo


Xa están aquí!
(espertando o pesadelo)

Hai case 3 anos que comezou todo, hai case 3 anos que o asemblearismo, a horizontalidade e a autoxestión establécense nas nosas vidas como unha realidade, case 3 anos que desafiamos a lóxica probable do evidente, alcanzando así o principio dun longo camiño incerto, cuxo final está aínda por escribir. Case 3 anos que a reafirmación persoal e colectiva duns principios de participación afloraron polos poros da nosa pel e tímidamente ameazan con romper a coraza de medo na que se foi convertindo, lentamente, o noso corpo. 3 anos nos que a utopía do descoñecido vencía por fin á rutina condicionada e aplastante do cotián.

Onde, por e para todxs, é sentida a significación máis profunda do «faino ti mesmx» creando así un espazo de desarrollo creativo político e social.

Tan só 3 anos…, como pasa o tempo…

Aínda se recorda como era todo antes; a frustración, a decepción, o non atopar nin o tempo nin o lugar… o non entender porque aquí era imposible o que en calquera outra parte era real. Qué malos tempos!

Pois ben, por fin séntese que o tempo é agora. Por fin séntese que o lugar é aquí.
Hoxe compréndese que só nós somos capaces de conseguilo. Que non necesitamos nin intermediarixs nin promesas que nos iluminen.

Por fin démonos de conta de que nas nosas mans están as rendas das nosas vidas e nos nosos corazóns os idearios de liberdade, de igualdade, de xustiza e de apoio mutuo.

Hoxe é agora, e agora é o momento.
Hoxe por todxs e mañá tamén.

SOLIDARÍZATE E LOITA!

-------------------------------------------

Ya están aquí!
(El despertar de la pesadilla)

Durante casi tres años que comenzó todo, casi tres años que asemblearismo, horizontal y auto-definido en nuestra vida como una realidad, casi tres años que desafían la lógica probable obvio, alcanzando así el comienzo de un largo camino incierto, cuyo último aún está en blanco. Casi tres años que la afirmación de los principios personales y colectivas afloraron de participación a través de los poros de nuestra piel y tímidamente amenazan con romper los corazones de miedo que se estaba convirtiendo, poco a poco, nuestros cuerpos. 3 años en que la utopía de lo desconocido finalmente ganó los invitados abrumadora y la rutina de la vida cotidiana.

Cuando, por y para todxs se siente el sentido más profundo de "Qué mesmx" creando así un espacio para el progreso político creativo y social.

Sólo 3 años ... cómo pasa el tiempo ...

Todavía recuerdo cómo era antes de toda la frustración, la decepción, que se encuentran ni el tiempo ni el lugar ... no entiendo porque aquí era imposible que cualquier otra parte era real. Lo que los malos tiempos!

Bueno, por fin siente que el momento es ahora. Por último, se considera que el lugar está aquí.
Hoy en día se entiende que sólo se puede conseguir. Lo que necesitamos ni promesas ni intermediarixs nos ilumine.

Por último demonio cuenta que nuestras manos están las riendas de nuestras vidas y en nuestros corazones los ideales de la libertad, la igualdad, la justicia y el apoyo mutuo.

Hoy en día es ahora y ahora es el momento.
Hoy y mañana por todxs también.

SOLIDARÍZATE Y LUCHA!

0 comentarios:

top